Werkwijze
 

Werkwijze

Gratis consult
Je kan via de website, e-mail of telefoon een afspraak maken voor een gratis informatieconsult. In dit consult van ongeveer 15 minuten maken wij kennis met elkaar en bespreken we jouw wensen en vragen. Ik zal daarna aangeven op welke manier ik jou kan begeleiden en adviseren. Indien je dit aanspreekt kunnen we meteen een eerste consult plannen.

Eerste consult
Het intake gesprek (eerste consult) duurt ongeveer 75 minuten. Hierin bespreken we je eetgewoonten, je gedrag en alle factoren die van invloed kunnen zijn op je voedingsinname. Je gezondheidssituatie en een eventueel dieetverleden brengen wij in kaart en vervolgens stel ik een diëtetische diagnose vast. We stellen samen een persoonlijk behandelplan op zodat je direct aan de slag kan gaan.

Vervolgafspraken
Het tweede gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Hierin bespreken we je bevindingen van het eerste gesprek, je gemaakte stappen in het opgestelde plan, je vragen en de uitdagingen voor de periode die volgt. De afspraken die hierna volgen duren 15-30 minuten. De frequentie van de afspraken is afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden.

Huisbezoek
Wanneer je om medische redenen niet naar mijn spreekuur op één van de locaties kan komen, kan ik op huisbezoek komen.

Privacy
Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij je daar toestemming voor geeft. Zie voor meer informatie Privacyverklaring_format

Klachtenregeling
Bij een klacht over de verleende zorg, neem dan contact op met de diëtist. Het heeft de voorkeur om eerst te proberen samen tot een goede oplossing van de klacht te komen. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kan je schriftelijk een klacht indienen bij de Landelijke Klachten commissie Paramedici 1e lijn, Postbus 1161, 3800 ED te Amersfoort.