Tarieven
 

Tarieven

Vergoeding volgens contract met verzekeraar
Per kalenderjaar wordt vanuit de basisverzekering drie uur vergoed, dit komt gemiddeld neer op 4 consulten. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt het wettelijke verplichte eigen risico van € 385 per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien het eigen risico nog niet verbruikt is, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Vanuit de aanvullende verzekering kan je extra begeleiding voor de diëtist vergoed krijgen. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Bij dieetadvisering uit de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken.

Vergoeding vanuit Ketenzorg
Voor mensen met diabetes en cardiovasculair risico (hart- en vaatziekten) is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling genaamd ketenzorg. Is er sprake van diabetes en/of cardiovasculair risico (hart- en vaatziekten) vraag de huisarts dan om een verwijzing binnen de ketenzorg. De kosten worden dan vergoed vanuit de ketenzorg en dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

Tarieven buiten de zorgverzekeraar om
Eerste consult met individueel dieetvoorschrift 75-105 min -> 78,50 – 109.90 euro
Vervolgconsult 25 min -> 31.40 euro
Telefonisch/email consult -> 15.70 euro
Toeslag huisbezoek -> 25 euro

Een totaal pakket
Wil je (buiten de verzekering om) een pakket afnemen waarmee je de begeleiding krijgt die je nodig hebt en geen extra kosten zal krijgen?
Voor 3 maanden 200 euro
Voor 6 maanden 375 euro

De algemene betalingsvoorwaarden vind je hier Betalingsvoorwaarden2019

Verhindering
Bij verhindering dient je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij het niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Directe toegankelijkheid
Ik ben bevoegd om een dieetbehandeling te starten zonder verwijzing van een arts. Indien je je op deze manier aanmeldt zal ik in het eerste consult starten met een screening. Hierin zal ik beoordelen of er naar aanleiding van jouw klachten en/of hulpvraag direct een dieetbehandeling gestart kan worden of dat het raadzaam is om toch eerst bij de huisarts een afspraak te maken. Deze screening duurt 15 minuten en hoort bij de behandeltijd.

Verwijzing van een arts
Indien je verwezen bent door een arts, verzoek ik je om een verwijsbrief aan mij te overhandigen tijdens het eerste consult. Voor CZ, Delta Lloyd, OHRA, IZZ, De Friesland en VvAA verzekerden blijft een verwijzing verplicht, zonder verwijzing is declaratie van de behandeltijd niet mogelijk en komt de behandeling volledig voor eigen rekening. Een verwijsbrief is geldig als deze op de dag van het eerste consult niet ouder is dan 3 maanden.